Als een kind bescherming nodig heeft en/of ernstig in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd, kan het advies van Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) worden gevraagd. De RvdK doet onderzoek naar de situatie van het kind, spreekt met ouders, het kind en andere partijen en brengt vervolgens een onafhankelijk advies uit aan de rechter. Het belang van het kind staat daarin altijd centraal.

Het werk is divers, dynamisch en uitdagend. Maar het kan ook stressvol en emotioneel veeleisend zijn.

De RvdK is een bijzondere organisatie: nergens anders bestaat de combinatie tussen zorg en recht. Geen andere organisatie in de zorgketen kan de rechter verzoeken om tussenbeide te komen. Werken bij de RvdK gaat over meer dan alleen het voeren van betekenisvolle gesprekken. Het gaat ook over analytisch onderzoek doen dat gestoeld is op onderzoeksmethoden en doelstellingen, jongeren begeleiden in hun werkstraf, lobbyen voor kinderrechten en je hardmaken voor een betere samenwerking met ketenpartners.

In dit boekje vertellen negen medewerkers met verschillende functies over hun werk, ervaringen en de RvdK als organisatie. Ze nemen je mee in hun afwegingen, dilemma’s, ambities en drijfveren. Maar bovenal laten ze zien waarom ze bij de RvdK werken, ondanks de soms zware taak die op hun schouders rust: omdat het #zinvolwerk is.