In Nederland leven zo’n 3.4 miljoen minderjarige. Jaarlijks krijgen ongeveer 35.000 kinderen te maken met de Raad voor de Kinderbescherming.

Cijfers instroom per gemeente en jeugdzorgregio

Elk jaar publiceert de RvdK de instroomcijfers. Dit overzicht geeft per gemeente aan bij hoeveel beschermingsonderzoeken wij in de periode van 2013 tot en met 2017 betrokken waren. De gemeenten zijn tevens gebundeld per jeugdzorgregio.

Het aantal onderzoeken ingestroomd in 2017
Beschermingsonderzoek: 16.132
Gezag en omgangsonderzoek: 5.268
Adoptie gerelateerde activiteiten: 1.683
Strafonderzoek: 11.421
Onderzoek schoolverzuim: 2.959
Coördinatie taakstraffen: 7.444

Kijk op www.cijfersrvdk.nl voor het overzicht per jeugdzorgregio en per gemeente. Voor de landelijke cijfers en meer informatie over de RvdK kunt u ook kijken op Kinderbescherming.nl

Risicofactoren: Gemeenten kunnen het verschil maken

Het ontstaan van kindermishandeling heeft vaak te maken met een opeenstapeling van risicofactoren. De RvdK heeft onderzoek gedaan naar het verband tussen risicofactoren en het voorkomen van kindermishandeling in een gemeente over de jaren 2015 en 2016. Het blijkt dat er een significant verband bestaat tussen de totale risicoscores van gemeenten en de gemiddelde instroom beschermingsonderzoeken per 10.000 minderjarigen. De risicoscores van de gemeenten zijn afgezet tegen de gemiddelde score van de jeugdzorgregio waaronder zij vallen.

Bekijk hier de risicofactoren per jeugdzorgregio en gemeente.

Instroomontwikkelingen

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) geeft een zo goed mogelijk inzicht in de instroom. In deze analyse kijken we dat de redenen achter een hoge of juist lage instroom kunnen zijn. We hebben de instroom op zes typen onderzoek geanalyseerd: Bescherming, Gezag en Omgang, ASAA, Strafzaken, Schoolverzuim en Taakstraffen. 

Per onderdeel geven we inzicht in de cijfers en een beknopte analyse met mogelijk de verklaringen en denkrichtingen.

Bekijk de instroomontwikkelingen RvdK 2017 hier.