De behandeling van onderzoeken door de RvdK is ondanks de coronamaatregelen altijd doorgegaan. “Wij blijven doorwerken, ook tijdens de perioden met een lockdown en corona. Juist voor de kwetsbare kinderen en hun gezinnen. Het blijft voor hen een zware tijd door de coronamaatregelen,” aldus Herke Elbers, algemeen directeur RvdK.

In 2020 ziet de RvdK een daling van de instroom van onderzoeken op het gebied van Gezag en Omgang en Straf ten opzichte van 2019. Het aantal beschermingsonderzoeken is iets gestegen. Er is geen toename van het aantal spoedzaken bij Bescherming. Het aantal onderzoeken schoolverzuim is versterkt gedaald.

Van de ruim 17 miljoen inwoners in Nederland zijn er ca 3,3 miljoen jonger dan 18 jaar. Ongeveer 1% van deze jongeren komt in aanraking met de Raad voor de Kinderbescherming.

Aantal onderzoeken in 2020
Beschermingsonderzoek: 18.378
Gezag en omgangsonderzoek: 4.613
Adoptie gerelateerde activiteiten: 1.863
Strafonderzoek: 9.801
Onderzoek schoolverzuim: 1.134
Coördinatie taakstraffen: 4.244

Beschermingsonderzoeken, scheidingsonderzoeken en schoolverzuim

In 2020 zijn ruim 18.000 beschermingsonderzoeken aangemeld bij de RvdK omdat er ernstige zorgen waren om een kind en vrijwillige hulp niet toereikend was. De RvdK onderzoekt dan of er een kinderbeschermingsmaatregel nodig is.. Het aantal spoedonderzoeken is in 2020 niet gestegen.

Bij complexe scheidingen waarbij kinderen betrokken zijn kan de rechter de RvdK vragen een onderzoek te doen en advies te geven. In de tweede helft van 2020 waren er weer meer zittingen van de rechtbanken en zijn meer zaken in behandeling genomen dan tijdens de eerste lockdown. Het aantal ingestroomde onderzoeken ‘Gezag en Omgang’ bij de RvdK is ruim 4.600 waarmee de instroom ca 8% lager is dan in 2019.

Het effect van de sluiting van de scholen is goed terug te zien in de daling van het aantal onderzoeken bij schoolverzuim door de RvdK. In 2020 daalde deze instroom naar 1.134 zaken, in voorgaande jaren was dit net meer dan 2.000 zaken.

Jeugdstrafzaken en werk- en leerstraffen

De RvdK doet onderzoek in jeugdstrafzaken en geeft een passend (straf-)advies. Dit helpt een jongere om niet in herhaling te vallen en draagt bij aan zijn ontwikkeling. Bij de RvdK zijn dit jaar ongeveer 9.800 strafzaken ingestroomd; in 2019 waren dat er ca. 10.500.Na een sterke daling van de instroom in het eerste halfjaar nam de instroom van jongeren met een werk- of leerstraf in de tweede helft van 2020 weer toe. Op jaarbasis stroomden ruim 4.200 taakstraffen in. In 2019 waren dit er bijna 6.000. Het is lastig om taakstraffen te laten uitvoeren tijdens een periode met een lockdown. Gelukkig was het mogelijk een  deel van de leerstraffen digitaal uit te voeren waardoor jongeren toch hun leerstraf konden afronden. Tijdens de lockdown houden de coördinatoren taakstraffen van de RvdK zicht op jongeren die moeten wachten op de uitvoering van de taakstraf. De coördinator taakstraffen doet dit onder andere via (beeld)bellen. “De RvdK levert maatwerk voor deze jongeren, want beeldbellen werkt niet voor iedere jongere. Dat is vooral zo bij jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB), maar ook bij jongeren die geen eigen slaapkamer of een mobiele telefoon hebben. Hier houden we rekening mee,” vertelt Elbers.

De volledige instroomcijfers per onderwerp zijn terug te vinden op onze website. Hier vindt u de instroomcijfers per jaar en per kwartaal, zowel op landelijk niveau, als op het niveau van jeugdzorgregio en gemeente.

Voor een verdere duiding van de cijfers verwijzen wij u graag door naar de Instroomontwikkelingen 2020. In deze analyse kijken we wat de redenen achter een hoge of juist lage instroom kunnen zijn. We hebben de instroom op zes typen onderzoek geanalyseerd: Bescherming, Gezag en Omgang, ASAA, Strafzaken, Schoolverzuim en Taakstraffen.