Veerkracht is het vermogen van iemand om snel te herstellen na tegenslag. Behalve een psychologische betekenis, is er ook een technische: het vermogen van iets om na te zijn uitgerekt of ingedrukt weer de oorspronkelijke vorm of positie aan te nemen. In het afgelopen jaar kwam het aan op veerkracht: voor de kinderen en hun ouders -onze cliënten-, voor collega’s en ketenpartners.

Deze periode riep ook bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) een belangrijke vraag op: hoe kunnen we als organisatie op afstand toch dichtbij zijn? Daarin zijn veel stappen gezet, vooral op het terrein van online werken. Van overleggen vanachter het beeldscherm met collega’s en ketenpartners tot cliëntcontact via beeldbellen en deelnemen aan online zittingen. Ook de samenwerking met onze ketenpartners heeft in deze periode een impuls gekregen. We bedachten vernieuwende initiatieven en werkwijzen. In dit jaarbericht leest u bijvoorbeeld in een dubbelinterview hoe de RvdK en het Openbaar Ministerie wachtlijsten wisten aan te pakken door niet te kiezen voor gebaande wegen, maar door de vraag te stellen: wat hebben deze jongeren nú nodig?

In deze intense periode hebben we als onafhankelijke organisatie vastgehouden aan onze kerntaak: het beschermen van kinderen. Of het nu ging om jeugdbescherming, jeugdstrafrecht of complexe scheidingsvragen. Daar ligt ook een voortdurende uitdaging: hoe kunnen we de achterliggende problematiek bij gezinnen met complexe problemen beter en sneller onderkennen? Hoe kunnen we nog tijdiger passende hulp geven? 

In dit jaarbericht vindt u meerdere antwoorden op die vraag. Zo vertelt beleidsadviseur Sil van Beekum over contactverlies, waarbij kinderen na een complexe scheiding een van de ouders niet meer willen zien. Ze pleit voor vroegsignalering en een ketenbrede visie op contactverlies, zodat alles op alles kan worden gezet om een duurzame relatie van het kind met beide ouders te behouden. Een ander voorbeeld laat zien hoe de RvdK, samen met Veilig Thuis vanuit de ZSM-tafel in Oost-Brabant, veiligheid voorop zet bij huiselijk geweld. En wat daarvoor nodig was. 

Bij veerkracht wordt de oorspronkelijke vorm of positie teruggevonden. Zo blijven we focussen op de rechtsbescherming van het kind. Daar heeft de coronacrisis niets aan veranderd. Dit blijkt ook uit de jaarcijfers. De instroom van onderzoeken is bijna op hetzelfde niveau als in 2019. Ondanks corona konden de behandelingen van onderzoeken altijd doorgang vinden, ook tijdens de lockdowns. 

Waar we ons nu op willen richten is een efficiënte manier van werken, die past bij de uitdagingen van deze tijd. En bij wat onze collega’s in hun team nodig hebben. We onderzoeken de mogelijkheden van veilig, hybride werken, waarbij fysiek werken afgewisseld kan worden met online. Met die bril kijken we ook naar de toekomst. Laten we onze veerkracht gebruiken als springplank naar vernieuwing: waarin we waardevolle inzichten van het afgelopen jaar een vaste plek geven binnen de organisatie en onze expertise nog beter kunnen inzetten voor kinderen.

Herke Elbers, algemeen directeur