Van de ruim 17 miljoen inwoners in Nederland zijn er ca 3,3 miljoen jonger dan 18 jaar. Ongeveer 1% van deze jongeren komt in aanraking met de Raad voor de Kinderbescherming.

In 2021 daalde de instroom van onderzoeken naar een kinderbeschermingsmaatregel (instroom opvoedingsproblemen). Ook de instroom van strafonderzoeken nam af. Op de andere werkterreinen van de RvdK groeide de instroom ten opzichte van het uitzonderlijke coronajaar 2020.

Vanwege de coronamaatregelen was de instroom bij Gezag en omgang, Schoolverzuim en Taakstraffen in 2020 flink lager dan een jaar eerder. In 2021 heeft de instroom zich enigszins hersteld en lag deze meer in lijn met de trend van de eerdere jaren. 

Infographic toont landelijke cijfers en feiten RvdK 2021

Uithuisplaatsingen

Als de RvdK om een beschermingsmaatregel vraagt, gaat het sinds 2015 in meer dan 20% van de gevallen om een machtiging uithuisplaatsing. In de voorgaande jaren lag dit rond de 15%. Een verzoek tot uithuisplaatsing wijst op ernstiger problematiek.

Uithuisplaatsingen zijn ingrijpend voor ouders en kinderen. Het is een zwaar middel dat de RvdK zo min mogelijk wil inzetten. Daarom heeft de RvdK ook in 2021 gepleit voor meer passende hulp. Als ketenpartners eerder betere, vrijwillige hulp en ondersteuning (kunnen) bieden aan gezinnen, kan dat een deel van de uithuisplaatsingen mogelijk voorkomen.

Interlandelijke adoptie

De instroom voor Screening opname (buitenlands) kind ter adoptie neemt gestaag af sinds 2007. Dat komt doordat wereldwijd steeds minder kinderen uit zendende landen voor adoptie in aanmerking komen. Bovendien is interlandelijke adoptie vanaf 8 februari 2021 opgeschort vanwege het rapport van de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie (Commissie Joustra).

De RvdK deed tijdens de opschorting geen gezinsonderzoek beginseltoestemming meer. Onderzoeken voor aanpassing of verlenging van beginseltoestemmingen liepen tijdens de opschorting nog wel door.

Grafiek instroom screening opname Nederlands of buitenlands kind ter adoptie

Schoolverzuim

Jongeren konden in 2021 weer vaker naar school dan in 2020, maar deden dat niet allemaal. Er werd weer meer verzuim gerapporteerd. Het aantal onderzoeken schoolverzuim nam het afgelopen jaar toe vergeleken met een jaar eerder. In 2021 ging 69% van de onderzoeken schoolverzuim over jongeren van 16 jaar en ouder.  

Grafiek instroom onderzoeken schoolverzuim

Wachttijden

Als er een verzoek binnenkomt, start de RvdK zo snel mogelijk met het onderzoek. Door het hoge aantal verzoeken kan de RvdK helaas niet meteen met alle reguliere onderzoeken beginnen. De RvdK weegt daarom af welke zaak als eerste een oplossing vereist. Bij spoedzaken handelt de RvdK wel altijd direct.

De tijd tussen het moment dat de RvdK een verzoek voor een onderzoek aanneemt en het moment dat het onderzoek start, noemen we de wachttijd. Eind 2021 was de wachttijd voor adoptie-onderzoeken gemiddeld drie weken en voor strafonderzoeken een halve week langer. Beschermingsonderzoeken en onderzoeken schoolverzuim gingen gemiddeld na vijf weken van start. Bij onderzoeken Gezag en omgang duurde het gemiddeld elf weken voor de RvdK kon beginnen met het onderzoek.

De RvdK werft nieuwe medewerkers om meer onderzoeken tijdig te kunnen starten en afronden en kinderen en gezinnen zo sneller te helpen.

Cijfers op de website

Meer cijfers staan in de Instroomontwikkelingen 2021

Op onze website staan bovendien instroomcijfers per jaar en per kwartaal, zowel op landelijk niveau als op het niveau van de jeugdzorgregio. Per gemeente zijn jaarcijfers beschikbaar. Ook maandcijfers over wachttijden zijn op de website te vinden.