Tekst Hester Otter

Van rellende jongeren tot tieners die stationsmeubilair vernielen: de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft met zowel de NS als het Openbaar Ministerie (OM) samenwerkingsafspraken gemaakt voor een snelle en effectieve maatwerkaanpak. De RvdK onderzoekt of ook andere landelijke organisaties belangstelling hebben voor een dergelijke samenwerking.

Pleegt een jongere een strafbaar feit op het station of in de trein? Dan hoort daar voortaan een taakstraf bij met passende taken, zoals het schoonmaken van een stationshal en het verwijderen van zwerfafval. De RvdK heeft hierover vorig jaar afspraken met de NS gemaakt.

De achterliggende gedachte? Jongeren zien welke schade ze hebben aangericht. Welke impact het delict heeft gehad op het personeel van de NS. Zo worden tieners zich bewuster van de gevolgen. Met als belangrijkste doel dat zij in de toekomst niet nogmaals dezelfde fout maken.

Positief

Inmiddels zijn tien zaken in eerste instantie geschikt bevonden voor het NS project in Zaandam, Arnhem en Eindhoven en zijn een aantal jongeren aan de slag gegaan op de stations. De eerste ervaringen met deze aanpak noemen de RvdK en de NS positief.

Overigens bleek het soms niet mogelijk om een jongere een taakstraf bij de NS te laten uitvoeren. Dat kwam vanwege de werkdruk, het ontbreken van een passende werkmeester of omdat de jongere niet geschikt was om de werkzaamheden uit te voeren.

Aanleiding unieke samenwerking

Een incident in 2019 waarbij twee jongeren een trein beschadigden en hun taakstraf bij de NS moesten uitvoeren, vormde de aanleiding voor deze unieke samenwerking. Pepijn de Wijs (RvdK) was als raadsonderzoeker hierbij betrokken: “Het is ontzettend mooi om te zien dat er nu een overeenkomst is afgesloten zodat in de toekomst meer jongeren hun taakstraf bij de NS kunnen uitvoeren”.

De overeenkomst is uniek, vertelt Herke Elbers, algemeen directeur van de RvdK: “De NS is de eerste grote organisatie waarmee we zo’n samenwerking aangaan. We willen verkennen of andere landelijke organisaties hier ook voor openstaan. We voeren bijvoorbeeld gesprekken met Staatsbosbeheer en zijn van plan om snel te starten met een pilot in Flevoland die we landelijk willen uitrollen.”

Afspraken met OM over snelle afhandeling

Ook met het OM heeft de RvdK het afgelopen jaar samenwerkingsafspraken gemaakt. Toen in januari na de invoering van de avondklok op verschillende plekken in Nederland rellen uitbraken, is er gekozen voor een gezamenlijk ‘lik-op-stuk-beleid’. Doel: het sneller oppakken en afhandelen van strafzaken met minderjarigen.