Om als Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) flexibel en wendbaar te kunnen blijven, zijn kostendekkende tarieven en een meerjarige, evenwichtige financieringsafspraak nodig.

Daarmee is het voor de RvdK mogelijk om adequaat in te blijven spelen op verschillende maatschappelijke ontwikkelingen. Ook is er dan financiële ruimte om te blijven anticiperen op een wisselende of complexere instroom. Een gezonde balans tussen taken en budget is hierbij essentieel, waarbij ook rekening wordt gehouden met schommelingen in het werkaanbod om zo de kosten of uitgaven niet direct evenredig mee te laten stijgen of dalen. Bij tijdelijk minder werkaanbod wil de RvdK het afschalen van de organisatie voorkomen, zodat geschoolde en ervaren medewerkers kunnen worden behouden.

Inspanningen van de RvdK, in samenwerking met onze opdrachtgever en eigenaar, hebben vooralsnog niet geleid tot kostendekkende tarieven en een evenwichtige financieringsafspraak voor meerdere jaren. De RvdK blijft daarom in gesprek met onze opdrachtgever en eigenaar om dit te realiseren. Met als doel: te blijven bijdragen aan een veilige en gezonde omgeving voor kinderen in Nederland.