In 2022 is de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) weer vaak in het nieuws verschenen. Dit mediaoverzicht geeft een samenvatting van recente nieuwsberichten van diverse bronnen waarij de Raad voor de Kinderbescherming is genoemd.

Meelopen in Den Haag

De Volkskrant liep een dag mee op onze locatie in Den Haag. Om in de praktijk te zien hoe de RvdK omgaat met diverse problemen waarbij kinderen zijn betrokken. In het artikel komen verschillende collega’s aan het woord die geruime tijd werkzaam zijn bij de Raad voor de Kinderbescherming. Zij gaven een inkijk in hun werk en schetsten de dilemma’s waar ze tegen aan lopen in de praktijk.

Uitvoering van het jeugdstrafrecht

In NRC verscheen een artikel over het vastlopen van de uitvoering van het jeugdstrafrecht. Hierin wordt het gebrek aan (passende) jeugdhulp beschreven voor jongeren die een strafbaar feit hebben begaan. Dit baart de RvdK zorgen vanwege de mogelijke gevolgen. Bovendien speelt er een kwestie van ongelijkheid, aangezien minderjarigen die voor hetzelfde misdrijf zijn veroordeeld niet altijd dezelfde hulp aangeboden krijgen vanwege hun verschillende woonplaatsen.

Berechten minderjarigen

In NRC pleit de RvdK ook voor het berechten van minderjarigen via het jeugdstrafrecht. In sommige (ernstige) strafzaken kunnen minderjarigen namelijk berecht worden via het volwassenenstrafrecht. Directeur Mirjam Zeevaart benadrukt dat kinderen recht hebben op resocialisatie en herstel, in overeenstemming met internationale kinderrechten.

Complexiteit van de problemen jonge verdachten

De Telegraaf schreef over de toename van zware zaken, zowel qua ernst van delicten als de complexiteit van de problemen van jonge verdachten die hierbij komen kijken. Dit komt vaak door een combinatie van factoren zoals: een licht verstandelijke beperking, onveilige thuissituatie, problemen in de wijk en schoolverzuim. Hoewel de instroom van strafzaken bij de RvdK is gestabiliseerd, is de instroom van zwaardere zaken toegenomen.

Uitbreiding taakstrafverbod volwassenen

Tot slot schreef de Volkskrant over de uitbreiding van het taakstrafverbod voor volwassenen. Uit onderzoek is gebleken dat jongeren na een taakstraf (net zoals bij volwassenen) minder vaak opnieuw in de fout gaan dan na een korte celstraf. Door leerstraffen gaan jongeren beter nadenken over hun gedrag en door werkstraffen leren zij sociale vaardigheden (op tijd komen, opdrachten uitvoeren en omgaan met autorieit).